Bijeenkomst 24 september 2020

COP #20: Reflectie op Deltaprogramma 2021

Nadat Corona de COP heeft stilgelegd gaan we op 24 september weer met een bijeenkomst starten waar we elkaar weer echt gaan ontmoeten. Deze eerste bijeenkomst willen we aandacht geven aan hoe het gaat met klimaatadaptatie in de regio. Wat is er in afgelopen tijd wel gelukt en wat niet? En wat betekend het nieuwe Deltaprogramma 2021 die met Prinsjesdag op 15 september uitkomt voor de regio? Wat is onze regionale reflectie op het Deltaprogramma 2021 en welke kansen en uitdagingen zien we?

Dolf Kern, nu werkzaam bij hoogheemraadschap van Rijnland en per 1 september bij de Deltacommissaris, zal deze middag aftrappen door zijn reflectie op het Deltaprogramma 2021 met ons te delen.

Daarna gaan we met elkaar in gesprek. Waar heb jij afgelopen half jaar tien stappen verder kunnen zetten? En waar werd je veel meer geremd? Welke kansen en uitdagingen zie jij voor aankomende tijd? Waar kunnen we vanuit de COP netwerk jou verder helpen? Heb jij zelf vragen waar je graag samen met anderen aankomende maanden mee aan de slag wil? Neem ze dan mee!

Thema: Deltaprogramma 2021 – Onze regionale kansen en uitdagingen
Wanneer: Donderdag 24 september 2020

Waar: Prinsenkwartier,
Sint Agathaplein 4 te Delft

Ps: I.v.m. coronamaatregelen kunnen we max 30 personen toelaten. Wanneer je je inschrijft rekenen we op je aanwezigheid. Mocht het onverhoopt niet gaan, laat ons graag optijd weten zodat we je plek aan iemand anders kunnen geven.

Inschrijven

20e Community Klimaatadaptatie
Bezig met versturen