CoP #23 25 november 2021

COP #23: Vergroot je impact

Herken je dat? Dat het juist je collega’s zijn die met bezwaren komen als je aangeeft dat er klimaatadaptief moet worden gebouwd. – en wat antwoord jij dan? Hoe krijg je je collega’s mee, en wat is eigenlijk de cultuur in jouw organisatie om klimaatadaptatie in te brengen?

-Daarover willen we graag met elkaar in gesprek.

Programma

9:30-12:00 Samen met Jeanine Pothuizen gaan we online in kleine groepen aan de slag. Jeanine is klimaatpsycholoog en veranderkundige en denkt graag mee hoe je een brug kunt slaan. In kleine groepen kijk je hoe jij meer mensen meekrijgt binnen je organisatie. Je onderzoekt wat voor soort organisatie je onderdeel van bent en wat helpt om je impact te vergroten.

Locatie

Online

Aanmelden

23e Community Klimaatadaptatie
ik vraag een collega van een andere afdeling mee (die zich apart aanmeldt)
Bezig met versturen

CoP #22 11 maart 2021

COP #22: Klimaatadaptatie strategieën

De meeste gemeenten in onze regio hebben nu een klimaatadaptatie-visie of -strategie op papier gezet. Maar weten we van elkaar wel wat er in staat? Waar zit overlap, waar zitten verschillen? Wie worstelt met dezelfde vragen? Met wie zie je kansen samen projecten op te pakken? En hoe gaat dat nu in de praktijk? Waar loop je tegenaan?

En hoe gaat dat in andere regio’s in Nederland eigenlijk?

Een overzicht van deze strategieën hebben we samengevat in dit document:

TV Tour en discussie

Deel 1:    in samenwerking met KlimaatKrachtig TV Tour: overzicht van de strategieën die in de regio door gemeenten, provincie en hoogheemraadschap zijn opgesteld. – Deze uitzending bekijken kan hier: Klimaatkrachtig TV tour #2

Deel 2:  interactieve sessie, waarbij we gezamenlijk dieper ingaan op inspirerende voorbeelden en kansen voor samenwerking. Hiervoor hebben we een MURAL-board gebruikt, waar je de belangrijkste aantekeningen kan terugvinden: MURAL-board


Documenten

In totaal hebben we 20 strategieën doorgenomen, uit de regio en daarbuiten. Een samenvatting van de verschillende strategieën vind je in bovenstaande link. Hieronder een overzicht van de geïnventariseerde documenten, met een link naar de vastgestelde documenten:

Gemeenten

Bodegraven-Reeuwijk            Klimaatadaptatiestrategie B-R

Den Haag Wegwijzer Den Haag Klimaatbestendig

Delft                                               Klimaatadaptatiestrategie Delft

Gouda                                           Klimaatadaptatiestrategie Gouda

Lansingerland                           Ruimtelijke Adaptatiestrategie

Midden-Delfland                     

Pijnacker-Nootdorp

Rotterdam                                   Rotterdams weerwoord

Schiedam                                     klimaatadaptatieplan Schiedam

Vlaardingen                                Klimaatadaptatiestrategie Vlaardingen

Westland Strategie Klimaatadaptatie Westland

Amsterdam                                 Klimaatadaptatiestrategie Amsterdam

Arnhem                                        Klimaatadaptatiestrategie Arnhem

Groningen                                   Klimaatbestendig Groningen

Provincies

Provincie Zuid-Holland           Klimaatadaptatiestrategie zuid-holland

Provincie Utrecht                     Klimaatadaptatiestrategie provincie-utrecht

Regio’s en Waterschappen

HHS van Delfland

Regio Utrecht Zuid-West Klimaatadaptatiestrategie Regio Utrecht zuid-west

Staat jouw strategie er niet tussen? Stuur dan (een link naar) jouw Klimaatadaptatiestrategie op naar: cop@klimaatadaptatie.nl

CoP KAfé Buitendijks gebied 9-februari-2021

COP KAfé #10: Klimaatadaptatie in buitendijks gebied

Veel gemeenten in onze regio hebben gebieden die buiten de zeedijken liggen, het buitendijks gebied. De opgaven vanuit klimaatverandering zijn hier net  anders dan binnen de dijken. In dit COP KAfé gaan we dieper in op die problematiek. Het is namelijk in het belang van de hele regio samen  dat waterveiligheid in het denken en doen van alle gemeenten een plek krijgt. 

Je krijgt inzicht in de buitendijkse opgaven en het Havenbedrijf, de gemeente Dordrecht en de gemeente Rotterdam zullen hun aanpak toelichten. Het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden wil graag weten of en hoe gemeenten in onze regio rekening houden met waterveiligheid in hun buitendijks gebied. Samen zullen we in het CoP KAFé kijken wat jou hierbij kan stimuleren en welke ondersteuning gewenst is.

Thema: Klimaatadaptatie in buitendijks gebied
Wanneer: Dinsdag 9 februari
Tijd: 12:30 – 14:00 (let op: 1,5 uur)
Maximaal aantal deelnemers: 30
Waar: Online via Zoom

Een ZOOM-link ontvangen de deelnemers uiterlijk 8 februari.
Om de online sessie behapbaar te houden kunnen we maximaal 30 mensen toelaten.

Bij aanmelding rekenen we op je komst. Kun je onverhoopt niet, mail ons dan graag, zodat we iemand anders blij kunnen maken met je plek!

Programma:

12:30      Introductie
12:35      Toelichting Deltaprogramme Rijnmond-Drechtsteden (Cor Jan Gebraad)
–              Toelichting aanpak Havenbedrijf Rotterdam (Marc Eisma)
–              Vragen en discussie (in breakoutrooms)
13:15
–              Toelichting aanpak Gemeente Dordrecht (Rik Heinen)
–              Toelichting aanpak Gemeente Rotterdam (Vera Konings)
–              Discussie
14:00      Einde

Documenten

Tijdens de bijeenkomst gebruiken we MURAL voor het verzamelen van vragen, links en ideeën. Dit is de link naar de MURAL: https://app.mural.co/t/mbdso9037/m/mbdso9037/1611063255029/1536702185caa15fe24b9cfc3b7c494370228632

Deze zal ook nog worden meegezonden in de ZOOM-uitnodiging.

Aanmelden

COP-KAfé #10
Heeft uw gemeente buitendijkse gebieden
Bent u actief bezig met waterveiligheid in buitendijks gebied?
Bezig met versturen

Online bijeenkomst 5 november 2020

COP #21: Klimaatadaptatie in Omgevingsvisies en -plannen

De meeste gemeenten hebben nu hun klimaatadaptatie visie of strategie op papier. Een logische stap is om dit stuk te integreren in de omgevingsvisie, plannen en relevante ruimtelijke beleidstukken, maar hoe doe je dat? Welke sturingsmechanismen zet je in om de gemeente klimaatadaptief in te richten?

Gert Dekker, adviseur bij Ambient adviseurs, neemt ons mee in de handreiking Klimaatadaptief Bouwen die hij in opdracht van ministerie van binnenlandse zaken heeft geschreven. Vanuit daar kijken we wat jij met deze toolbox kunt. Welke vragen roept het op? Welke vervolgstappen kun jij zetten om klimaatadaptatie nog beter in beleid te verankeren? Wat zijn de mogelijkheden en welke rol neemt een gemeente daarbij in?

Hierna zal Luuk Postmes, adviseur stedelijk water en klimaatadaptatie bij gemeente Eindhoven, ons meenemen in de klimaattoets en hoe Eindhoven werkt aan het sturen op klimaatadaptatie.

Thema: Klimaatadaptatie in het Ruimtelijk beleid
Wanneer: Donderdag 5 november 2020

Tijd: 13:00 – 15:00
Waar: Online

Programma:


13:00      Opening en welkom door Michiel Brouwer en Rinske Wessels
13:10      Gert Dekker – Ambient adviseurs –
                Tools om Klimaatadaptatie te verankeren in beleid
13:30      Verdiepen in breakout rooms.
13:45      Plenaire discussie
14:10      Luuk Postmes – Gemeente Eindhoven –
                Klimaattoets gemeente Eindhoven
14:25      Verdiepen in breakout rooms.
14:40      Plenaire discussie
15:00      Afsluiting


 

Documenten

Hier de link naar de samenvattende mural

Online bijeenkomst 24 september 2020

COP #20: Reflectie op Deltaprogramma 2021

We willen elkaar graag weer fysiek ontmoeten, maar helaas hebben we moeten besluiten dat de COP in 2020 online blijft. Deze bijeenkomst hebben we aandacht geven aan hoe het gaat met klimaatadaptatie in de regio. En wat betekend het nieuwe Deltaprogramma 2021 die met Prinsjesdag op 15 september is uitgekomen voor de regio? Wat is onze regionale reflectie op het Deltaprogramma 2021 en welke kansen en uitdagingen zien we?

Dolf Kern, was tot voorkort werkzaam bij hoogheemraadschap van Rijnland en per 1 september coördinerend adviseur bij de Deltacommissaris, heeft deze middag zijn reflectie op het Deltaprogramma 2021 met ons gedeelt.

In dit Deltaprogramma is een herijking opgenomen van de gestelde doelen. Dolf is ingaan op drie relevante verschuivingen. Ten eerste is er meer aandacht voor de ruimtelijke kant van klimaatadaptatie en ook de koppeling aan de NOVI en andere transities die op ons afkomen. Ten tweede heeft de droogte van de afgelopen jaren de urgentie voor dit thema vergroot en daar gaat in dit deltaprogramma extra aandacht naar toe. En ten slotte komt de kwetsbaarheid van Nederland in het licht van zeespiegelstijging ook na 2050 aan bod met gevolgenbeperking en drielaagse veiligheid als bruggetjes naar regionale en gemeentelijke uitdagingen.

Daarna zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Wat betekend dit nieuwe Deltaprogramma voor jouw organisatie? Hoe past dit in de Klimaatadaptatie uitdagingen die jouw organisatie aankomend jaar mee aan de slag wil? Wie of wat heb jij nodig om deze uitdagingen het hoofd te bieden?

Thema: Deltaprogramma 2021 – Onze regionale kansen en uitdagingen
Wanneer: Donderdag 24 september 2020

Waar: Online


Programma:


13:00      Opening en welkom door Michiel Brouwer en Rinske Wessels
13:15      Dolf Kern – coördinerend adviseur Deltacommissaris – Reflectie op het Deltaprogramma 2021
13:35      Verdiepen in de drie uitdagingen: Ruimtelijke Adaptatie – Gevolgenbeperking – Droogte.
13:50      Plenaire discussie
14:15      Wat betekent dit voor je eigen werk en organisatie?
14:40      Plenair terugkoppeling
15:00      Afsluiting


 

Documenten

Samenvattende poster van de bijeenkomst

Bijeenkomst 19 maart 2020

afbeelding Florian Boer, De Urbanisten

COP #20: Bodem en Klimaatadaptatie

In verband met het  het Coronavirus is deze bijeenkomst niet doorgegaan. Nieuwe bijeenkomsten zijn vooralsnog niet gepland.

 

We beginnen 2020 met een centrale bijeenkomst over de relatie tussen bodem en klimaatadaptatie. Hoe kan je gebruik maken van de bodem om een evenwichtig watersysteem en een florerende groene omgeving in de stad te creëren?

Welke kennis over de bodem is er beschikbaar? Wat betekent deze kennis voor de aanleg van groen en water(buffers) in de stad? Wat betekent dit in praktijk? En wat betekent dit voor jou eigen (ruimtelijke) projecten? Op donderdag 19 maart duiken we samen in dit onderwerp! Ben jij erbij?

Heb jij zelf vragen en uitdagingen binnen jouw werk op dit thema waar je graag samen met anderen aankomende half jaar mee aan de slag wil? Neem ze dan mee!

Thema: Bodem en Klimaatadaptatie
Wanneer: Donderdag 19 maart 2020

Waar: Prinsenkwartier,
Sint Agathaplein 4 te Delft

 

Programma

12:30 13:00    Inloop
13:00 13:15 Opening
13:15 13:45 Reinder Brolsma, Eco-hydroloog Deltares – kennis van de bodem en de invloed op ruimtelijke inrichting
13:45 14:05 Bart Hoogendoorn en Manouk Los, gemeente Rotterdam – case Rotterdam bodemkennis en ruimtelijke ontwikkelingen
14:05 14:30 Hiltrud Pötz – voorbeelden ondergrond en groen in klimaatadaptatie
14:30 15:00    Pauze
15:00 16:30 Workshop Toolbox klimaatadaptieve stad
16:30 17:00 Vragen ophalen voor de verdiepende sessies
17:00 17:30    Borrel

 

Datum

Donderdag 19 maart 2020 van 13:00 – 17:00h

 

 

 

Bijeenkomst 17 oktober 2019

gif: werksessie #2 COP mei 2019

COP Klimaatadaptatie #19 Praktijkantwoorden Klimaatadaptatie

In Blue City deelde 17 oktober de Community of Practice Klimaatadaptatie de ervaringen en uitkomsten van het onderzoek dat zij afgelopen maanden in vier teams hebben gedaan naar vier verschillende opgaven.

Actuele opgaven, recht vanuit de praktijk opgesteld en onderzocht door  collega’s met hulp van diverse experts.

De ervaringen zijn vastgelegd in vier flyers, per onderwerp één.

Documenten

download hier de flyers:

Achtergrond

Dit zijn de vier kernvragen die zijn behandeld:

 1. De Stad als Spons: Hoe kan de stad voorzien in zijn eigen waterbehoefte? – Schieland Spaland als case.
 2. Stresstest en Risicodialoog: Hoe gebruik je de uitkomsten van de stresstest en risicodialogen in bestaande programma’s en plannen? – Tien aanbevelingen voor een effectieve vertaling in het uitvoeringsprogramma
 3. Klimaatadaptief inrichten en beheren openbare ruimte: Hoe maken van verstandige keuzes in het klimaatadaptief beheer en onderhoud? Handvatten voor weten, willen en werken, meekoppelen en processturing.
 4.  Klimaatadaptatie Stad en Land: Welke kansen in relataties liggen er bij de klimaatadaptatie-opgaven in het landelijk en stedelijk gebied? – Zes concrete uitgangspunten tussen Midden-Delfland, Rotterdam en Schiedam.

 Lees HIER meer over de geformuleerde kernvragen

Verdiepende sessie #2: donderdag 11 april 2019

COP-Klimaatadaptatie: Verdiepende sessie #2

donderdag 11 april
Locatie wordt gedeeld met de teamleden

Dit jaar vormen we 4 vaste themagroepen. Door samen te werken aan een opgave kunnen we elkaars slagkracht vergroten en elkaars kennis nog beter benutten. De COP-organisatie ondersteunt deze sessies en zorgt voor locatie, begeleiding en extra kennis. OP 17 oktober komen we weer allemaal samen om de uitkomsten te delen.

Inschrijven

De teams voor 2019 zijn gevormd. Wil je nog aansluiten? – dat kan waarschijnlijk nog wel. Stuur dan een mail naar cop@klimaatadaptatie.nl met daarin de themagroep waaraan je mee wilt werken.

De Kernvragen voor 2019

Dit zijn de vier kernvragen die dit jaar worden behandeld:

 1. Hitte, Droogte en Bodemdaling: Hoe kan de stad voorzien in zijn eigen waterbehoefte (de stad als spons);
 2. Stresstest en Risicodialoog: Hoe gebruik je de uitkomsten van de stresstest en risicodialogen in bestaande programma’s en plannen?
 3. Klimaatadaptief inrichten en beheren openbare ruimte: Welke bouwstenen zijn bepalend voor het maken van verstandige keuzes in het klimaatadaptief beheer en onderhoud?
 4. Klimaatadaptatie Stad en Land: Welke relaties en kansen liggen er bij de klimaatadaptatie-opgaven in het landelijk en stedelijk gebied? Case Midden-Delfland met omliggende steden.

 Lees HIER meer over de geformuleerde kernvragen

De COP-opzet voor 2019 is veranderd!

Tussen 14 februari en 17 oktober gaan we in themagroepen vier keer bij elkaar komen om de kernvragen uit te zoeken. De COP-organisatie zorgt voor locatie, een begeleider en wanneer er kennis van buiten nodig is, organiseren we dat!
donderdag 17 oktober is de presentatie van de deelgroepen in een grote COP-bijeenkomst.

 Lees HIER meer over de nieuwe opzet

Bijeenkomst 14 februari 2019

Bron: Anabella Meijer

COP #14: Jouw klimaatadaptief 2019

Donderdag 14 februari gingen we met elkaar op zoek naar de belangrijkste vragen die we in vier themagroepen gaan uitzoeken dit jaar.

De discussies rond klimaatadaptatie zijn in de afgelopen drie jaar sterk veranderd. Wij zien in de COP duidelijk een verschuiving van verkenning van de opgave naar het concreet maken van projecten en uitvoering. Er is nu meer behoefte aan verdieping op specifieke onderwerpen.

Presentaties

Presentatie Florian Boer: 20190214_COP-klimaatadaptatie_Urbanisten-pres_lq

Dagprogramma COP#14: Presentatie 14 februari

De Kernvragen voor 2019

Binnen de volgende vier thema’s zijn kernvragen benoemd. Die vragen zijn het uitgangspunt voor de themagroepen van dit jaar 2019:

 1. Hitte, Droogte en Bodemdaling: Hoe kan de stad voorzien in zijn eigen waterbehoefte (de stad als spons);
 2. Stresstest en Risicodialoog: Hoe gebruik je de uitkomsten van de stresstest en risicodialogen in bestaande programma’s en plannen?
 3. Klimaatadaptief inrichten en beheren openbare ruimte: Welke bouwstenen zijn bepalend voor het maken van verstandige keuzes in het klimaatadaptief beheer en onderhoud?
 4. Klimaatadaptatie Stad en Land: Welke relaties en kansen liggen er bij de klimaatadaptatie-opgaven in het landelijk en stedelijk gebied? Case Midden-Delfland met omliggende steden.

 Lees HIER meer over de geformuleerde kernvragen

De COP-opzet voor 2019 is veranderd!

Tussen 14 februari en 17 oktober gaan we in themagroepen ongeveer drie keer bij elkaar komen om de kernvragen uit te zoeken. De COP-organisatie zorgt voor datums, locatie, een begeleider en wanneer er kennis van buiten nodig is, organiseren we dat!

donderdag 17 oktober is de presentatie van de deelgroepen in een grote COP-bijeenkomst.

 Lees HIER meer over de nieuwe opzet

 

Bijeenkomst 15 november 2018

Bron: KNMI

COP #13: Calamiteiten inzetten voor bewustwording

Hoe kunnen we de droogte en piekbuien van deze zomer juist inzetten om aandacht te vragen voor klimaatverandering en klimaatadaptieve oplossingen?

 

donderdag 15 november ’s middags 12:30 – 17:30
Locatie: SpuiLAB 210, Spuiboulevard 210 te Dordrecht

 

Wat een zomer hebben we gehad: hoosbuien in mei, droogte en twee hittegolven bepaalden het zomerse nieuws. Heb jij of iemand anders binnen je organisatie gebruik gemaakt van deze calamiteiten om aandacht voor klimaatadaptatie binnen je organisatie of met de burgers te krijgen? Of is het stilletjes aan je voorbij gegaan? In deze COP zijn we ingaan op de vraag: Hoe kun je deze calamiteiten juist gebruiken om aandacht te krijgen voor klimaatverandering en klimaatadaptieve oplossingen?

De gemeente Dordrecht heette ons van harte welkom in SpuiLAB 210 waar verschillende kennisinstellingen en de gemeente hun krachten bundelen en op deze plek samen zitten om met elkaar en de burgers te werken aan een klimaatadaptieve stad. Naast dat we op deze geweldige plek de COP mogen houden, heeft Rik Heinen ook hun aanpak met ons gedeeld.

Na het Dordrechtse verhaal zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Centraal stond de vraag: Welke calamiteiten binnen jou gemeente gaven aanleiding tot gesprek met bestuurders en/of bewoners? Welke actie(s) zijn daaruit ontwikkeld? Of had je actie willen ondernemen, maar kreeg je het niet van de grond? Wat miste je?

Het Hoogheemraadschap Delfland heeft deze zomer verschillende keren hun calamiteitenplan actief in moeten zetten en zelfs aan moeten passen. Rob van Woudenberg heeft hun ervaring van deze zomer met ons gedeeld. Daarna zijn we samen met elkaar aan de slag gegaan om zelf een actieplan te maken en van deze calamiteiten nog meer gebruik kunnen maken.

 

Documentatie

Opening slides 15 november – Michiel Brouwer en Rinske Wessels

Calamiteiten en bewustwording Dordrecht – Rik Heinen

HHD calamiteiten afgelopen zomer – Rob van Woudenberg

 

Programma

12:30 13:00 Inloop (evt lunch graag voor opgeven!)
13:00 13:30 Opening
13:30 14:00 Dordrecht’s klimaatadaptief programma – Rik Heinen, beleidsadviseur water
14:00 15:00 Workshop deel 1: Ervaringen van afgelopen zomer delen
15:00 15:30 Pauze
15:30 16:00 Hoogheemraadschap Delfland over aanpassingen calamiteitenplan n.a.v. deze zomer – Rob van Woudenberg, beleidsadviseur crisisbeheersing
16:00 16:45 Workshop deel 2: Naar een actieplan
16:45 17:00  Afronding
17:00 17:30  Borrel

 

Locatie

SpuiLAB 210

Spuiboulevard 210

3311 GR Dordrecht