Klimaatcafé’s

COP-KAfés

In 2020 organiseert het COP KlimaatAdaptatie een nieuw online platform om samen te komen: de COP KAfé’s. Het idee komt voort uit het Vouchertraject in regio Delfland waar dit jaar de behoefte ontstond elkaar geregeld informeel te kunnen spreken over actuele zaken.

Dit najaar zullen we eenmaal in de twee weken samenkomen om een actueel thema te bespreken. Gedurende 1 uur kort en krachtig met elkaar van gedachten wisselen en nieuwe inspiratie op doen.

De bijeenkomsten zijn bedoeld als aantrekkelijke teasers, waarin we ondanks de afstand toch de mogelijkheid hebben elkaar te zien en spreken en elkaar op de hoogte te houden van onze werkzaamheden.

COP KAfé #7 – di.24-11-’20 – inschrijving nog niet gestart – Bewonersparticipatie online
COP KAfé #8 – di.08-12-’20 – inschrijving nog niet gestart – Bodemdaling in de stad: Aanpak binnenstad Gouda

Wil je een onderwerp aandragen? Dat kan. mail ons cop@klimaatadaptatie.nl

Voor de agenda en verslaglegging maken we gebruik van MURAL. Een online plek die ook nadien nog te bezoeken en aan te vullen is. De links naar de MURAL-boards krijg je vooraf opgestuurd en vind je hieronder.

Upcoming: 10 november 12:30 – 13:30
Klimaatcafé #6 – Convenant Klimaatadaptief Bouwen

In 2018 is het Convenant Klimaatadaptief Bouwen opgesteld en ondertekend door diverse partijen. Van bouwbedrijven tot gemeenten en van maatschappelijke organisaties tot projectontwikkelaars. In de afgelopen twee jaar is samen opgetrokken om een leidraad en minimale eisen voor Klimaatadaptief Bouwen op te stellen. Hiermee stimuleren partijen elkaar om klimaatadaptief te bouwen in Zuid Holland. Hoe staat het daar nu mee? Wat is jouw ervaring in praktijk?

Schrijf je nu in voor COP-KAfé #6 op dinsdag 10 november van 12:30-13:30!

COP-KAfé #6
Bezig met versturen

Klimaatcafé #5 – Watervisie Delfland in praktijk – 27 oktober 12:30 – 13:30

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft in 2019 een Watervisie opgesteld. Hiermee steekt Delfland zijn nek uit om na te denken over de lange termijn. De visie geeft verschillende toekomstsenario’s en oplossingsrichtingen, zodat iedere gemeente met het Hoogheemraadschap in gesprek kan gaan om water goed in hun omgevingsvisie te integreren. – Hoe werkt dat nu?

Hier vind je de aantekeningen van de bijeenkomst

Klimaatcafé #4 – Integrale aanpak wateroverlast – case: Gemeente Laren – 13 oktober 2020

Na de overstroming van het centrum, besloot de gemeenteraad van Laren in 2016 tot het verplicht afkoppelen van alle woningen van het vuilwaterriool. Na vele hobbels te hebben genomen is er nu een integrale aanpak met een masterplan, een uitvoeringsprogramma en gebiedsgerichte participatie aanpak.

Koen Weytingh van Toekomststerk is de afgelopen jaren als adviseur betrokken geweest bij dit proces. Met ons deelt hij zijn ervaringen over de rol van de gemeente, die van het GRP en de bijzondere vorm van de gevoerde risicodialoog; hoe is Laren van dit drastische besluit tot uitvoering gekomen? Wat zijn cruciale ingrepen geweest? Hoe zijn de bewoners meegenomen? Wat is het effect van de genomen maatregelen?
En wat kunnen wij daarvan leren?

Hier vind je de aantekeningen van de bijeenkomst

Link naar de website van Koen Weytingh: http://toekomststerk.nl/Presentatie/presentatie.html

Klimaatcafé 3 – Kas & Klimaat – 29 september

Glastuinbouw komt in een aantal gemeeenten in onze regio (veel) voor. In dit klimaatcafé deelden we hoe jullie werken aan klimaatadaptief inrichten van de glastuinbouwgebieden.
Ter verkenning: Hoe gaan andere gemeenten daar mee om? Is er behoefte of noodzaak voor samenwerking of nadere uitwisseling van kennis of ervaringen?

In deze inventarisatieronde is vooral aandacht besteed aan de regen- en gietwaterproblematiek. Hoogheemraadschap Delfland en gemeenten werken in verschillende samenstellingen en projecten samen om zowel regenwateropvang, transport en effluent duurzamer in te richten. Het gezamenlijk coordineren en afstemmen van eventuele regelgeving lijkt de aanwezigen nuttig en noodzakelijk.

Hier vind je de aantekeningen van de bijeenkomst:

https://app.mural.co/t/mbdso9037/m/mbdso9037/1601283485993/6c39495453a5cc6d0f5b4c122af534ce66a5737d

Klimaatcafé 2 – de bodem

donderdag 16 juli: Roël de Leede (gemeente Vlaardingen) De droogtekaart van Vlaardingen. Roël werkt hands-on en met de voeten in de laarzen aan klimaatadaptatie in Vlaardingen. Onlangs maakten ze een ‘droogtestresstest’ voor de gemeente.
Hieruit blijkt dat Vlaardingen, door de slappe bodem ook gevoelig is voor extra bodemdaling bij droogte. De metingen uit 2018 laten een verhoogde daling zien.
Het onderzoek laat zien dat droogteproblematiek ook in West-Nederland een probleem en opgave is.
In de discussie blijkt er echter aarzeling voor een actief grondwaterbeheer. “De opgaven zijn erg locatie-specifiek en staan allemaal met elkaar in verband. Als je op de ene plek denkt iets op te lossen, veroorzaak je misschien op de anere plek weer een probleem.”

Klimaatcafé 1 – de bodem

dinsdag 7 juli 2020: Fransje Hooimeijer (TU Delft): Wat de bodem kan bijdragen aan klimaatadaptatie. Fransje is gespecialiseerd in de bodem en ondergrond van de stad. En of die nou droog is, vochtig of kleddernat, in iedere situatie kan de bodem een rol spelen in het klimaatadaptief maken van de wijk. – Fransje is werkzaam bij Environmental Technology and Design bij Urbanism aan de faculteit Bouwkunde in Delft.

achter de schermen – Studio CoP

Nu we voor langere tijd online zullen werken, is ook de CoP geheel online gegaan. – Ook op het scherm vinden we het belangrijk dat jullie je op je gemak voelen tijdens de bijeenkomst. Om dat te bereiken hebben we een studio ingericht waarvandaan we de bijeenkomsten hosten. Eén van ons is de technische host, de ander de inhoudelijke. En ja, we zitten 1,5 meter van elkaar.