Dossier Afkoppelen in Laren

Verplicht afkoppelen in Laren

In de gemeente Laren zijn gebouweigenaren verplicht om hun regenwater op eigen terrein op te vangen en te bergen. Het regenwater mag niet meer via het riool worden afgevoerd. Dat levert interessante en soms ingewikkelde opgaven.

 

Hieronder een overzicht van de stand van zaken

in de media

 G&E 17-02-2017   G&E 12-04-2017  G&E 19-04-2017  G&E 20-04-2017

in de raad

 

Beleids- en actieplan wateroverlast Laren

 

 

Verordening Hemelwaterafvoer

 

Afkoppelen in Laren Verkenning van methode en kosten

 Memo afkoppeling hemelwater 07-04-2017