Online bijeenkomst 24 september 2020

COP #20: Reflectie op Deltaprogramma 2021

We willen elkaar graag weer fysiek ontmoeten, maar helaas hebben we moeten besluiten dat de COP in 2020 online blijft. Deze bijeenkomst hebben we aandacht geven aan hoe het gaat met klimaatadaptatie in de regio. En wat betekend het nieuwe Deltaprogramma 2021 die met Prinsjesdag op 15 september is uitgekomen voor de regio? Wat is onze regionale reflectie op het Deltaprogramma 2021 en welke kansen en uitdagingen zien we?

Dolf Kern, was tot voorkort werkzaam bij hoogheemraadschap van Rijnland en per 1 september coördinerend adviseur bij de Deltacommissaris, heeft deze middag zijn reflectie op het Deltaprogramma 2021 met ons gedeelt.

In dit Deltaprogramma is een herijking opgenomen van de gestelde doelen. Dolf is ingaan op drie relevante verschuivingen. Ten eerste is er meer aandacht voor de ruimtelijke kant van klimaatadaptatie en ook de koppeling aan de NOVI en andere transities die op ons afkomen. Ten tweede heeft de droogte van de afgelopen jaren de urgentie voor dit thema vergroot en daar gaat in dit deltaprogramma extra aandacht naar toe. En ten slotte komt de kwetsbaarheid van Nederland in het licht van zeespiegelstijging ook na 2050 aan bod met gevolgenbeperking en drielaagse veiligheid als bruggetjes naar regionale en gemeentelijke uitdagingen.

Daarna zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Wat betekend dit nieuwe Deltaprogramma voor jouw organisatie? Hoe past dit in de Klimaatadaptatie uitdagingen die jouw organisatie aankomend jaar mee aan de slag wil? Wie of wat heb jij nodig om deze uitdagingen het hoofd te bieden?

Thema: Deltaprogramma 2021 – Onze regionale kansen en uitdagingen
Wanneer: Donderdag 24 september 2020

Waar: Online


Programma:


13:00      Opening en welkom door Michiel Brouwer en Rinske Wessels
13:15      Dolf Kern – coördinerend adviseur Deltacommissaris – Reflectie op het Deltaprogramma 2021
13:35      Verdiepen in de drie uitdagingen: Ruimtelijke Adaptatie – Gevolgenbeperking – Droogte.
13:50      Plenaire discussie
14:15      Wat betekent dit voor je eigen werk en organisatie?
14:40      Plenair terugkoppeling
15:00      Afsluiting


 

Documenten

Samenvattende poster van de bijeenkomst