Bijeenkomst 27 september 2018

COP #13 : Communiceren bij Calamiteiten

GEANNULEERD

Hoe kunnen we deze calamiteiten juist gebruiken om aandacht te krijgen voor klimaatverandering en klimaatadaptieve oplossingen?

 

donderdag 27 september ’s middags 12:30 – 17:30
Locatie: SpuiLAB 210, Spuiboulevard 210 te Dordrecht

De bijeenkomst wordt verzet naar:

donderdag 15 november ’s middags 12:30 – 17:30

 

Aanleidingen om in gesprek te gaan over klimaatadaptatie hebben we deze zomer met de piekbui op 31 mei en de daarop volgende droogte zeker gehad. Heb jij of iemand anders binnen je organisatie gebruik gemaakt van deze calamiteiten om aandacht voor klimaatadaptatie binnen je organisatie of met de burgers te krijgen? Of is het stilletjes aan je voorbij gegaan? In deze COP willen we samen met jou ingaan op de vraag: Hoe kun je deze calamiteiten juist gebruiken om aandacht te krijgen voor klimaatverandering en klimaatadaptieve oplossingen?

De gemeente Dordrecht heet ons van harte welkom in SpuiLAB 210 waar verschillende kennisinstellingen en de gemeente hun krachten bundelen en op deze plek samen zitten om met elkaar en de burgers te werken aan een klimaatadaptieve stad. Naast dat we op deze geweldige plek de COP mogen houden, zullen zij ook wat vertellen over hun aanpak.

Na het Dordrechtse verhaal gaan we met elkaar in gesprek. Welke calamiteiten binnen jou gemeente gaven aanleiding tot gesprek met bestuurders en/of bewoners? Welke actie(s) zijn daaruit ontwikkeld? Of had je actie willen ondernemen, maar kreeg je het niet van de grond? Wat miste je?

Het Hoogheemraadschap Delfland heeft deze zomer verschillende keren hun calamiteitenplan actief in moeten zetten en zelfs aan moeten passen. Zij delen hun ervaring van deze zomer. Daarna gaan we met elkaar in gesprek hoe we zelf een actieplan kunnen maken en van deze calamiteiten nog meer gebruik kunnen maken.

Ben jij er dit keer bij? Schrijf je dan nu in!

 

Inschrijven 15 november

volgt

 

Programma 15 november

onder voorbehoud

12:30 13:00 Inloop (evt lunch graag voor opgeven!)
13:00 13:30 Opening
13:30 14:00 Paul van Esch, teamleider water en riolering over Klimaatadaptief Dordrecht
14:00 15:00 Workshop deel 1: Ervaringen van afgelopen zomer delen
15:00 15:30 Pauze
15:30 16:00 Hoogheemraadschap Delfland over aanpassingen calamiteitenplan n.a.v. deze zomer
16:00 16:45 Workshop deel 2: Naar een actieplan
16:45 17:00  Afronding
17:00 17:30  Borrel

 

Locatie 15 november

volgt