Online bijeenkomst 5 november 2020

COP #21: Klimaatadaptatie in Omgevingsvisies en -plannen

De meeste gemeenten hebben nu hun klimaatadaptatie visie of strategie op papier. Een logische stap is om dit stuk te integreren in de omgevingsvisie, plannen en relevante ruimtelijke beleidstukken, maar hoe doe je dat? Welke sturingsmechanismen zet je in om de gemeente klimaatadaptief in te richten?

Gert Dekker, adviseur bij Ambient adviseurs, neemt ons mee in de handreiking Klimaatadaptief Bouwen die hij in opdracht van ministerie van binnenlandse zaken heeft geschreven. Vanuit daar kijken we wat jij met deze toolbox kunt. Welke vragen roept het op? Welke vervolgstappen kun jij zetten om klimaatadaptatie nog beter in beleid te verankeren? Wat zijn de mogelijkheden en welke rol neemt een gemeente daarbij in?

Hierna zal Luuk Postmes, adviseur stedelijk water en klimaatadaptatie bij gemeente Eindhoven, ons meenemen in de klimaattoets en hoe Eindhoven werkt aan het sturen op klimaatadaptatie.

Thema: Klimaatadaptatie in het Ruimtelijk beleid
Wanneer: Donderdag 5 november 2020

Tijd: 13:00 – 15:00
Waar: Online

Programma:


13:00      Opening en welkom door Michiel Brouwer en Rinske Wessels
13:10      Gert Dekker – Ambient adviseurs –
                Tools om Klimaatadaptatie te verankeren in beleid
13:30      Verdiepen in breakout rooms.
13:45      Plenaire discussie
14:10      Luuk Postmes – Gemeente Eindhoven –
                Klimaattoets gemeente Eindhoven
14:25      Verdiepen in breakout rooms.
14:40      Plenaire discussie
15:00      Afsluiting


 

Documenten

Hier de link naar de samenvattende mural