Bijeenkomst 10 mei 2022

afbeelding Michiel Brouwer, MBDSO

COP #24: Klimaatadaptatie & wijktypologie

“Verwondering is het verlangen naar kennis”, zei Thomas Aquino al. En wat is er nu mooier dan je te verwonderen over iets?

Op dinsdagmiddag 10 mei hebben we weer zo’n kans gehad: een middag vol met verwondering en kennisuitwisseling. – We maakten een virtuele reis door de stad.

De meest complexe uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie liggen namelijk in het bestaand bebouwd gebied, zoals je weet. En daar hebben wij behoorlijk veel van in onze regio…
We kennen natuurlijk allemaal ons bestaand bebouwd gebied. Onze middeleeuwse binnensteden, 18e-eeuwse stegen met arbeiderswoningen, jaren 20 tuinwijken, naoorlogse bouw, bloemkoolwijken en vinexlocaties. – Iedere periode had zijn eigen karakteristieke eigenschappen en kenmerken.

En wat betekenen deze wijktypologieën en kenmerken nu voor klimaatadaptatie anno 2022?

Om hierin inzicht te krijgen zullen wij met elkaar om tafel gaan, samen met Laura Kleerekoper van de Hogeschool van Amsterdam. Laura werkt bij de HvA als docent-onderzoeker met specialisatie op de klimaatbestendige  stad. Zij onderzoekt de ruimtelijke implicaties van klimaatadaptatiemaatregelen in steden. Op dit moment voert zij onderzoek uit naar de kansen voor klimaatadaptatie per wijktypologie.
Samen met Laura zullen wij de verschillende wijktypologieën in onze regio doornemen, aan de hand van jullie eigen gemeenten. Per typologie willen we met elkaar delen welke KA maatregelen wel of niet voor de hand liggen en waarom. Doel van dit alles is om van elkaar te leren zodat we sneller en goedkoper de knelpunten in de verschillende delen van ons bebouwd gebied kunnen oplossen.

Documenten

Andere resultaten volgen