Community of Practice

Community of Practice Klimaatadaptatie Regio Delfland

De community verbindt de specialisten van gemeenten, hoogheemraadschappen en provincie in de regio Delfland rond klimaatadaptatie. We bespreken en werken samen aan de opgaven waar we in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen. En we kijken waar we meer samen aan de slag kunnen of moeten.

Ook in 2024 organiseren we samen met het NAD (netwerk afvalwaterketen delfland) webinars en excursies, waarin de harde praktijk centraal staat: welke oplossing werkt wel en welke oplossing raad je af? – Concrete maatregelen en directe ervaringen uit de praktijk.
Daarnaast zullen er in klein verband bijeenkomsten zijn over de impact van landelijke maatregelen op het gemeentelijk beleid.

Agenda 2024

DatumBijeenkomstinschrijving
22 januariVoortgangsbijeenkomst Klimaatadaptatie Delfland – Doelen & Monitoringop uitnodiging
n.t.b.Webinar #4 Effectiviteit van Maatregelen

Effectiviteit van Maatregelen

Hoe werken maatregelen voor klimaatadaptatie in de praktijk? – Samen met het netwerk voor de waterketen in Delfland organiseren we sinds 2022 webinars, waarbij we uitgevoerde projecten aan de tand voelen: wat ging er goed, wat vraagt bijsturing? Van de webinars maken we projectbladen, waar de kennis wordt gebundeld.

Klimaatadaptatie Strategieën

In maart 2021 organiseerden we een bijeenkomst waarin we de klimaatadapatiestratieën in de regio vergeleken. Dat hebben we samengevat in een document:

COP-overzicht-KlimaatadaptatiestrategieënDownload

De COP-bijeenkomsten in 2022 en 2021

Alle COP-bijeenkomsten 2015 t/m 2020

Jaaroverzichten

Liever een lijst van alle COP-bijeenkomsten sinds 2015? Die vindt u hier: klimaatadaptatie.nl/openbare-informatie