Wat is de community of practice?

Wat is de community of practice?

Hé, heb jij dat ook? En hoe heb jij dat opgelost? – Met die vraag begon de Community (COP) voor Klimaatadaptatie.

Hierbij zijn nu de meeste gemeenten van de zuidelijke Randstad aangesloten. Doel is om van elkaar te leren. Wat doe jij? Hoe doe jij dat? Met wie doe je dat? – Praktische vragen, ervaring en oplossingen delen, dat doen we in de COP. Daarvoor komen we vier keer per jaar samen, maar kunnen we elkaar ook altijd tussendoor vinden.

Maar we doen meer dan dat: Soms zijn er vragen waar je in de Community geen antwoord op vindt. Of, waar het antwoord over de gemeentegrens heen ligt. Ons doel is die opgaven te benoemen. En dan vervolgens te zoeken naar de oplossing.

 

De COP wordt gevormd door klimaatadaptatie-specialisten van de gemeenten, het waterschap en de provincie. Zonodig vullen we onze kennis en het netwerk aan met collega’s uit andere disciplines. En halen we kennis uit andere vakgebieden binnen.

De organisatie van de COP Klimaatadaptatie is in handen van een kerngroep van de gemeenten Den Haag, Delft, MiddenDelfland, Westland en Schiedam en het Hoogheemraadschap van Delfland. De dagelijkse inhoudelijke en organsiatorische voorbereidingen worden verzorgd door Michiel Brouwer, MBDSO en Rinske Wessels Samen Ruimte Maken.