Bijeenkomst 14 februari 2019

Bron: Anabella Meijer

COP #14: Jouw klimaatadaptief 2019

Donderdag 14 februari gingen we met elkaar op zoek naar de belangrijkste vragen die we in vier themagroepen gaan uitzoeken dit jaar.

De discussies rond klimaatadaptatie zijn in de afgelopen drie jaar sterk veranderd. Wij zien in de COP duidelijk een verschuiving van verkenning van de opgave naar het concreet maken van projecten en uitvoering. Er is nu meer behoefte aan verdieping op specifieke onderwerpen.

Presentaties

Presentatie Florian Boer: 20190214_COP-klimaatadaptatie_Urbanisten-pres_lq

Dagprogramma COP#14: Presentatie 14 februari

De Kernvragen voor 2019

Binnen de volgende vier thema’s zijn kernvragen benoemd. Die vragen zijn het uitgangspunt voor de themagroepen van dit jaar 2019:

  1. Hitte, Droogte en Bodemdaling: Hoe kan de stad voorzien in zijn eigen waterbehoefte (de stad als spons);
  2. Stresstest en Risicodialoog: Hoe gebruik je de uitkomsten van de stresstest en risicodialogen in bestaande programma’s en plannen?
  3. Klimaatadaptief inrichten en beheren openbare ruimte: Welke bouwstenen zijn bepalend voor het maken van verstandige keuzes in het klimaatadaptief beheer en onderhoud?
  4. Klimaatadaptatie Stad en Land: Welke relaties en kansen liggen er bij de klimaatadaptatie-opgaven in het landelijk en stedelijk gebied? Case Midden-Delfland met omliggende steden.

 Lees HIER meer over de geformuleerde kernvragen

De COP-opzet voor 2019 is veranderd!

Tussen 14 februari en 17 oktober gaan we in themagroepen ongeveer drie keer bij elkaar komen om de kernvragen uit te zoeken. De COP-organisatie zorgt voor datums, locatie, een begeleider en wanneer er kennis van buiten nodig is, organiseren we dat!

donderdag 17 oktober is de presentatie van de deelgroepen in een grote COP-bijeenkomst.

 Lees HIER meer over de nieuwe opzet