Verdiepende sessie #2: donderdag 11 april 2019

COP-Klimaatadaptatie: Verdiepende sessie #2

donderdag 11 april
Locatie wordt gedeeld met de teamleden

Dit jaar vormen we 4 vaste themagroepen. Door samen te werken aan een opgave kunnen we elkaars slagkracht vergroten en elkaars kennis nog beter benutten. De COP-organisatie ondersteunt deze sessies en zorgt voor locatie, begeleiding en extra kennis. OP 17 oktober komen we weer allemaal samen om de uitkomsten te delen.

Inschrijven

De teams voor 2019 zijn gevormd. Wil je nog aansluiten? – dat kan waarschijnlijk nog wel. Stuur dan een mail naar cop@klimaatadaptatie.nl met daarin de themagroep waaraan je mee wilt werken.

De Kernvragen voor 2019

Dit zijn de vier kernvragen die dit jaar worden behandeld:

  1. Hitte, Droogte en Bodemdaling: Hoe kan de stad voorzien in zijn eigen waterbehoefte (de stad als spons);
  2. Stresstest en Risicodialoog: Hoe gebruik je de uitkomsten van de stresstest en risicodialogen in bestaande programma’s en plannen?
  3. Klimaatadaptief inrichten en beheren openbare ruimte: Welke bouwstenen zijn bepalend voor het maken van verstandige keuzes in het klimaatadaptief beheer en onderhoud?
  4. Klimaatadaptatie Stad en Land: Welke relaties en kansen liggen er bij de klimaatadaptatie-opgaven in het landelijk en stedelijk gebied? Case Midden-Delfland met omliggende steden.

 Lees HIER meer over de geformuleerde kernvragen

De COP-opzet voor 2019 is veranderd!

Tussen 14 februari en 17 oktober gaan we in themagroepen vier keer bij elkaar komen om de kernvragen uit te zoeken. De COP-organisatie zorgt voor locatie, een begeleider en wanneer er kennis van buiten nodig is, organiseren we dat!
donderdag 17 oktober is de presentatie van de deelgroepen in een grote COP-bijeenkomst.

 Lees HIER meer over de nieuwe opzet