Bijeenkomst 15 november 2018

Bron: KNMI

COP #13: Calamiteiten inzetten voor bewustwording

Hoe kunnen we de droogte en piekbuien van deze zomer juist inzetten om aandacht te vragen voor klimaatverandering en klimaatadaptieve oplossingen?

 

donderdag 15 november ’s middags 12:30 – 17:30
Locatie: SpuiLAB 210, Spuiboulevard 210 te Dordrecht

 

Wat een zomer hebben we gehad: hoosbuien in mei, droogte en twee hittegolven bepaalden het zomerse nieuws. Heb jij of iemand anders binnen je organisatie gebruik gemaakt van deze calamiteiten om aandacht voor klimaatadaptatie binnen je organisatie of met de burgers te krijgen? Of is het stilletjes aan je voorbij gegaan? In deze COP zijn we ingaan op de vraag: Hoe kun je deze calamiteiten juist gebruiken om aandacht te krijgen voor klimaatverandering en klimaatadaptieve oplossingen?

De gemeente Dordrecht heette ons van harte welkom in SpuiLAB 210 waar verschillende kennisinstellingen en de gemeente hun krachten bundelen en op deze plek samen zitten om met elkaar en de burgers te werken aan een klimaatadaptieve stad. Naast dat we op deze geweldige plek de COP mogen houden, heeft Rik Heinen ook hun aanpak met ons gedeeld.

Na het Dordrechtse verhaal zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Centraal stond de vraag: Welke calamiteiten binnen jou gemeente gaven aanleiding tot gesprek met bestuurders en/of bewoners? Welke actie(s) zijn daaruit ontwikkeld? Of had je actie willen ondernemen, maar kreeg je het niet van de grond? Wat miste je?

Het Hoogheemraadschap Delfland heeft deze zomer verschillende keren hun calamiteitenplan actief in moeten zetten en zelfs aan moeten passen. Rob van Woudenberg heeft hun ervaring van deze zomer met ons gedeeld. Daarna zijn we samen met elkaar aan de slag gegaan om zelf een actieplan te maken en van deze calamiteiten nog meer gebruik kunnen maken.

 

Documentatie

Opening slides 15 november – Michiel Brouwer en Rinske Wessels

Calamiteiten en bewustwording Dordrecht – Rik Heinen

HHD calamiteiten afgelopen zomer – Rob van Woudenberg

 

Programma

12:30 13:00 Inloop (evt lunch graag voor opgeven!)
13:00 13:30 Opening
13:30 14:00 Dordrecht’s klimaatadaptief programma – Rik Heinen, beleidsadviseur water
14:00 15:00 Workshop deel 1: Ervaringen van afgelopen zomer delen
15:00 15:30 Pauze
15:30 16:00 Hoogheemraadschap Delfland over aanpassingen calamiteitenplan n.a.v. deze zomer – Rob van Woudenberg, beleidsadviseur crisisbeheersing
16:00 16:45 Workshop deel 2: Naar een actieplan
16:45 17:00  Afronding
17:00 17:30  Borrel

 

Locatie

SpuiLAB 210

Spuiboulevard 210

3311 GR Dordrecht