Bijeenkomst 17 oktober 2019

gif: werksessie #2 COP mei 2019

COP Klimaatadaptatie #19 Praktijkantwoorden Klimaatadaptatie

In Blue City deelde 17 oktober de Community of Practice Klimaatadaptatie de ervaringen en uitkomsten van het onderzoek dat zij afgelopen maanden in vier teams hebben gedaan naar vier verschillende opgaven.

Actuele opgaven, recht vanuit de praktijk opgesteld en onderzocht door  collega’s met hulp van diverse experts.

De ervaringen zijn vastgelegd in vier flyers, per onderwerp één.

Documenten

download hier de flyers:

Achtergrond

Dit zijn de vier kernvragen die zijn behandeld:

  1. De Stad als Spons: Hoe kan de stad voorzien in zijn eigen waterbehoefte? – Schieland Spaland als case.
  2. Stresstest en Risicodialoog: Hoe gebruik je de uitkomsten van de stresstest en risicodialogen in bestaande programma’s en plannen? – Tien aanbevelingen voor een effectieve vertaling in het uitvoeringsprogramma
  3. Klimaatadaptief inrichten en beheren openbare ruimte: Hoe maken van verstandige keuzes in het klimaatadaptief beheer en onderhoud? Handvatten voor weten, willen en werken, meekoppelen en processturing.
  4.  Klimaatadaptatie Stad en Land: Welke kansen in relataties liggen er bij de klimaatadaptatie-opgaven in het landelijk en stedelijk gebied? – Zes concrete uitgangspunten tussen Midden-Delfland, Rotterdam en Schiedam.

 Lees HIER meer over de geformuleerde kernvragen