Bijeenkomst 18 november 2015

De tweede community

Op 18 november vond de tweede Community plaats in het Prinsenkwartier in Delft. Ruim 30 deelnemers uit de regio wisselden kennis en ervaringen uit over Klimaatadaptatie. Hier vindt u de zes pitches en de introductie-presentaties.

Presentaties

Hasse Goosen (Climate Adaptation Services, CAS)  Kennisportaal Ruimtelijke adaptatie en de stresstest Kennisportaal HG

Frank van der Hoeven (TU Delft)  onderzoek naar hittestress in Rotterdam  Hotterdam_Zuidvleugel.pdf

 

Het programma op 18 november 2015 was:

12:30 13:00 ontvangst
13:00 14:30 Opening met bijdragen van
Hasse Goosse (KAS) over de Stresstest
Frank van der Hoeven (TUDelft) Hotterdam
Marcel Tirion en Marije Paardekooper (Den Haag en HHS Haaglanden) Tools / 3Di
14:45 17:00 deelworkshops met cases.
1. Proces: Maak een Plan van Aanpak voor een Stresstest
2. Tools: welk instrumentarium is er ter beschikking en wat is geschikt?
3. Ruimte: Waar zit de stress?
17:00 18:00 Afsluiting en borrel
18:00 20:00 mogelijkheid om te blijven eten in BarBaar
20:00 22:00 voor wie wil: presentatie Delft: Smart City. In het kader van het lezingenprogramma over Klimaat in het Prinsenkwartier