Bijeenkomst 19 maart 2020

afbeelding Florian Boer, De Urbanisten

COP #20: Bodem en Klimaatadaptatie

In verband met het  het Coronavirus is deze bijeenkomst niet doorgegaan. Nieuwe bijeenkomsten zijn vooralsnog niet gepland.

 

We beginnen 2020 met een centrale bijeenkomst over de relatie tussen bodem en klimaatadaptatie. Hoe kan je gebruik maken van de bodem om een evenwichtig watersysteem en een florerende groene omgeving in de stad te creëren?

Welke kennis over de bodem is er beschikbaar? Wat betekent deze kennis voor de aanleg van groen en water(buffers) in de stad? Wat betekent dit in praktijk? En wat betekent dit voor jou eigen (ruimtelijke) projecten? Op donderdag 19 maart duiken we samen in dit onderwerp! Ben jij erbij?

Heb jij zelf vragen en uitdagingen binnen jouw werk op dit thema waar je graag samen met anderen aankomende half jaar mee aan de slag wil? Neem ze dan mee!

Thema: Bodem en Klimaatadaptatie
Wanneer: Donderdag 19 maart 2020

Waar: Prinsenkwartier,
Sint Agathaplein 4 te Delft

 

Programma

12:30 13:00    Inloop
13:00 13:15 Opening
13:15 13:45 Reinder Brolsma, Eco-hydroloog Deltares – kennis van de bodem en de invloed op ruimtelijke inrichting
13:45 14:05 Bart Hoogendoorn en Manouk Los, gemeente Rotterdam – case Rotterdam bodemkennis en ruimtelijke ontwikkelingen
14:05 14:30 Hiltrud Pötz – voorbeelden ondergrond en groen in klimaatadaptatie
14:30 15:00    Pauze
15:00 16:30 Workshop Toolbox klimaatadaptieve stad
16:30 17:00 Vragen ophalen voor de verdiepende sessies
17:00 17:30    Borrel

 

Datum

Donderdag 19 maart 2020 van 13:00 – 17:00h