Bijeenkomst 23 maart 2017

COP #7 : Kansen voor Klimaatadaptatie in de omgevingswet

23 maart 2017 kwamen we met bijna 50 man bijeen om ons te verdiepen in de Omgevingswet. En de kansen die die wet biedt om Klimaatadaptatie op te nemen.

De belangrijkste uitkomsten: de wet roept op tot integralere samenwerking van partijen. Dat gebeurt zonder deze wet nu ook al, maar de wet zet er wel toe aan. Maar wat is integraal? en op welk moment . Het vraagt nog veel afstemming tussen de organisaties, maar ook binnen de organisaties om dat georganiseerd te krijgen.

Bij de Omgevingsvisies verschuift de nadruk van een kaderstellend naar ambitie-gericht document. Dat geeft veel ruimte om thema’s als klimaatadaptatie en duurzame energie-opwekking op te nemen. Ook in het omgevingsplan wordt die ruimte groter; mocht een bestemmingsplan zich alleen  uitspreken over fysiek-ruimtelijke aspecten, het omgevingsplan kan veel meer aspecten van de leefomgeving bespreken.

 

Documenten

documentauteursoort documentCOP #externe link
Derk-Jan Verhaak_Klimaatadaptatie en OmgevingsWet 23 mrtDerk-Jan VerhaakpresentatieCOP #7 - Omgevinswet
Fred Goedbloed_Omgevingsvisie hart van Holland 23mrt17_lqFred GoedbloedpresentatieCOP #7 - Omgevingswet
Jillian Benders_Uitkomsten Omgevingsplanpilot Klimaatbestendig Agniesebuurt_Zomerhofkwartier 23mrt17Jillian BenderspresentatieCOP #7 - Omgevingswet
COPKA_Presentatie_23mrt17_MB_lqMichiel Brouwer, COPpresentatieCOP #7 - Omgevingswet

Programma

 12:30 13:00  Inloop en ontvangst in Prinsenkwartier, Delft
13:00 Opening – De COP en de omgevingswet, Michiel Brouwer
13:20 De Basis van de omgevingswet en de -visie, Derk Jan Verhaak (Rho)
14:00 Kansen voor Klimaatadaptatie – Voorbeelden uit Leiden (Fred Goedbloed) en Rotterdam (Jillian Benders)
15:15 Kansen voor Klimaatadapatatie in jouw organisatie, o.l.v. Michiel Brouwer
16:30 Actualiteiten
17:00 Afsluiting en borrel