Bijeenkomst 29 juni 2016

Bijeenkomst 29 juni 2016 : de adaptieve straat

Hoe ziet de klimaatadaptieve straat er uit? Ruim 40 deelnemers ontwierpen gezamenlijk 8 klimaatadaptieve straten.

Ruimtelijke ordening en de inrichting van de openbare ruimte zijn onlosmakelijk verbonden met de adaptatieopgave. En in COP #3 benoemden we de noodzaak om het klimaatbewustzijn breder in de organisatie te delen. Vandaar dat we deze keer zowel stedenbouwkundige als klimaat-experts en beheerders aanwezig waren.

Stijn Koole van Bosch Slabbers lichtte het concept van De StraaD toe: een manier om bestaande straten integraal klimaatadaptief te maken. Rolf Jonker vertelde vervolgens hoe deze aanpak in de Rotterdamse Robert Fruinstraat wordt toegepast.
Vervolgens zijn in de workshop voor 8 straten 8 ontwerpen en 8 aanpakken opgesteld om die straten klimaatadaptief te maken.

 

meer informatie:

Algemene inleiding op de middag_MB

 www.destraad.nl
 www.rotterdam.nl/robertfruinstraat

De presentaties van Stijn Koole en Rolf Jonker zijn te downloaden via het ledengedeelte van deze site

 

 

Programma

12:30 13:00 Inloop
13:00 14:00 Opening en introductie De StraaD door Bosch Slabbers Landschapsarchitecten en Gemeente Rotterdam
14:30 15:00  Werken aan De straaD bij jou – deel 1: locatie en programma
15:00 16:00  Werken aan De StraaD bij jou – deel 2: ontwerp en acties
16:30 17:00  Reflectie op de opgave
17:00 17:15 Actualiteiten Vogelvlucht
17:15 18:00 Afsluiting en borrel

Locatie

Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Inschrijven

Vierde community Klimaatadaptatie

Ja, ik schrijf me in voor de vierde Community of practice Klimaatadaptatie op 29 juni 2016.

In de werksessie ga je samen met je collega werken aan een klimaatbestendig ontwerp voor een straat. Daarom vragen we je een collega mee te nemen met ruimtelijke ontwerpervaring.
Geen ambtenaar van een gemeente? - dan krijg je tijdens de workshop een andere rol.

(Ben je zelf ontwerper? - welke klimaatadaptatie-specialist neem je mee?)
Bezig met versturen