Bijeenkomst 10 november 2016

foto: operatie Steenbreek Den Haag, Facebook.

COP #6 : Adaptatie-update

10 november 2016    12:30 – 17:00    Prinsenkwartier, Agathaplein 4 Delft

Wil je snel op de hoogte zijn van de klimaatadaptatie in Zuid-Holland? Wil je meebepalen over de actuele thema’s van 2017? Schrijf je hieronder in voor de bijeenkomst op 10 november!

Wat levert het op, die COP? – Sinds september 2015 komen de specialisten van klimaatadaptatie van de hele regio samen voor het uitwisselen van ervaringen. In de vijf afgelopen bijeenkomsten is heel veel ervaring uitgewisseld, nieuwe informatie opgedaan en projecten aangepakt en uitgevoerd.

Tijd voor een update!
Wat hebben we bereikt, waar staan we nu, waar gaan we heen? – Een bijeenkomst voor iedereen uit de regio die zich betrokken voelt bij klimaatadaptatie.

Programma

 12:30 13:00  inloop en ontvangst in Prinsenkwartier, Delft
13:00 13:30 Opening en Overview
13:30 14:30 Huidige stand van zaken: pitches uit de regio
14:45 15:45 Wie? Wat? Waarom? Waar? Hoe?-dialogen
16:00 16:45 de opgave voor 2017
16:45 Afsluiting en borrel

Locatie

Prinsenkwartier, St Agathaplein 4 Delft, entree rechts / café BarBaar