Bijeenkomst 5 juli 2018

COP #12 : Klimaatadaptatie in de Verstedelijkingsopgave

Voor welke klimaatadaptatie-opgaven staan we bij de verdichting van het bebouwd gebied?

 

donderdag  5 juli ’s middags 12:30 – 17:30
Locatie Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

In de regio ligt een grote verstedelijkingsopgave die op verschillende schaalniveaus nu wordt opgepakt. Van lokale verkenningen voor verdichting tot de regionale verstedelijkingsalliantie. Het bouwen van meer woningen, werkplekken en faciliteiten in een al dicht bebouwde regio, maar tevens klimaat adaptieve maatregelen treffen en een prettig verblijfsklimaat garanderen staan vaak op gespannen voet. Hoe zorgen we er voor dat deze opgave integraal wordt opgepakt en deze niet wordt gedomineerd door actuele thema’s als de energietransitie? Voor welke klimaatadaptatie-opgaven staan we bij de verdichting van het bebouwd gebied?

BLOC trapte de middag af met een update over het proces om tot een klimaatadaptief verstedelijkingsakkoord te komen waar zij in opdracht van de provincie aan werken. Daarna  volgde het perspectief van de woningbouwcoöperaties, Bouwend Nederland en de Provincie Zuid Holland hoe zij nu naar de verstedelijkingsopgave in relatie tot klimaatadaptatie kijken. Samen hebben we gekeken wat dit betekent voor beleidsvorming en uitvragen voor gebiedsontwikkeling door de gemeenten en waterschappen. Om handvatten te bieden aan beleidsmakers, opdrachtgevers en ontwerpers werkt de Provincie Zuid Holland nu aan ontwerpprincipes op de thema’s hitte, droogte, hoosbuien, zeespiegelstijging en bodemdaling. Tijdens deze COP hebben ze de principes in concept gedeeld en zijn we samen hierover in gesprek gegaan om hierop een slag verder te slaan. We sloten af met een korte pitch van Gemeente Den Haag naar aanleiding van hun nota Eyline-Skyline en hebben samen de vertaalslag naar je eigen organisatie gemaakt met de vraag: ‘Op welke manier wil jij in jouw gemeente de cruciale partijen gaan verleiden om integraal en juist ook op gebied van klimaatadaptatie te scoren?’

 

Documentatie

Het perspectief vanuit de Woningcoöperaties – Samenvatting van Anneke van Veen

Ontwerpprincipes Klimaatadaptatie – Presentatie Astrid de Wit en Werkdocument

Presentatie Eyline-Skyline – Arno Lammers, Gemeente Den Haag

Het Klimaatadaptief verstedelijkingsakkoord zal op 4 oktober op de Verstedelijkingsconferentie Zuid-Holland worden gepresenteerd en ondertekend. Hierbij de Uitnodiging

 

Programma

12:00 12:30  Inloop en evt. lunch (graag voor opgeven)
12:30 13:00 Naar een klimaatadaptief verstedelijkingsakkoord – presentatie door BLOC
13:00 13:30 Het perspectief vanuit de Woningbouwcoöperaties – presentatie Anneke van Veen, Groene Huisvesters (als adviseur adaptatie betrokken bij aantal projecten met woningbouwcoöperaties)
13:30 14:00 Marktonderzoek Klimaatadaptatie Bouwend Nederland – presentatie Helen Visser Programmamanager Duurzaamheid Bouwend Nederland
14:00 14:30 Ontwerpprincipes Klimaatadaptatie voor de verstedelijkingsopgave – Provincie Zuid Holland
14:30 15:00 Pauze
15:00 15:45 Workshop ontwerpprincipes Klimaatadaptatie voor de verstedelijkingsopgave
15:45 16:00 Korte presentatie Eyline-Skyline – Arno Lammers Gemeente Den Haag
16:00 16:45 Zelf aan de slag: Op welke manier denk jij in jou gemeente de te benaderende partijen voor verstedelijkingsopgave via uitvragen willen verleiden om integraal en juist ook op gebied van klimaatadaptatie te scoren?
16:45 17:00  Afronding
17:00 17:30  Borrel

 

Locatie

Prinsenkwartier
Sint Agathaplein 4
2611 HR Delft