Het COP verandert de opzet

2019: het COP verandert van opzet

Sinds 2015 bestaat het COP Klimaatadaptatie. Al veertien keer kwamen we samen om de actuele stand van klimaatadaptatie in onze regio te bespreken, nieuwe kennis op te doen, ervaringen te delen en elkaar te leren kennen.

De opgave is in die jaren verandert. In 2015 waren we vooral aan het pionieren en aan het zoeken hoe we de grote opgave konden vertalen naar doelen voor de organisatie. We waren op zoek naar meer kennis. we wilden weten wat onze buurgemeenten deden, we wilden elkaar leren kennen. “Wat houdt Klimaatadaptatie nou eigenlijk in en wie houdt zich er mee bezig?”

In 2019 is die scoop wat verschoven: Klimaatadaptatie heeft veel meer aandacht gekregen. Rijk, provincie, hoogheemraadschap, gemeenten; alle overheden hebben het inmiddels op de agenda staan. Het aantal symposia waar we heen kunnen is inmiddels de 25 gepasseert. Maar juist de link met de praktijk en de uitvoering wordt steeds meer belangrijk. We zijn meer op zoek naar uitwerking, toepassing en verdieping. De contouren van Klimaatadaptatie zijn nu helderder, maar aan de inhoudelijke diepgang komen we niet altijd toe.

Herorganisatie COP

Daarom reorganiseren we de COP voor 2019. We organiseren op 14 februari een bijeenkomst waar we de belangrijkste onderzoeksvragen voor het komende jaar vaststellen. Direct vormen we themagroepen waarin we die opgaven komende jaar gaan uitdiepen. – In drie of vier bijeenkomsten per themagroep zoek je antwoorden bij die kernvraag. De COP-organisatie ondersteunt dat met locatie, begeleider en zo nodig aanvullende kennis-inbreng.

Agenda 2019

14 februari: brede COP-bijeenkomst, vorming van vier themagroepen

14 maart, 11 april en 16 mei:  3 middagbijeenkomsten voor de themagroepen

(evt. in juni: brede COP om tussenresultaten te presenteren)

12 september: 1 afsluitende middagbijeenkomst voor de themagroepen

17 oktober: brede COP-bijeenkomt: deling van de resultaten

Terugblik 14 februari

Aanmelden themagroep 14 maart

Overzicht afgelopen COP-bijeenkomsten