NAD & COP webinars praktijk-ervaringen

NAD en COP – Water wacht niet op ‘weten’ en ‘willen’.

Het Netwerk Afvalwaterketen Delfland en het COP Klimaatadaptatie organiseren samen sinds 2022 webinars waarin praktijk-ervaring centraal staan.

Als je (niet) weet wat opsluitbanden, rijlopers, kolken en overstorten zijn is dit echt iets voor jou. Klimaatadaptatie begint dan wel met kennis over de effecten van klimaatverandering op de stad (weten), en het beslissen hoe we daar mee om willen gaan (willen), maar uiteindelijk moet er ergens een schop in de grond.

Regenwater wacht niet op ‘weten’ en ‘willen’. Dat moet ergens toch via een drain, een goot, een wadi, een singel of infiltratiekoffer in de grond of oppervlaktewater terecht komen.

Om de ervaringen van deze opgaven en uit de uitvoeringspraktijk te bundelen en te delen organiseren we deze webinars. Iedere keer presenteren twee gemeenten een project en vertellen hun ervaringen bij de aanleg, waar men tegenaanliep, of waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.

De webinars worden opgenomen en zijn na te kijken. Ook maken we iedere keer nieuwe ‘projectbladen’ waar de ervaringen en discussies per onderwerp op worden gebundeld. Zo delen we de ervaringen zo goed mogelijk onder elkaar.

https://www.afvalwaterketendelfland.nl/kennis/webinars/effectiviteit-klimaatmaatregelen-2/

https://www.afvalwaterketendelfland.nl/kennis/webinars/effectiviteit-klimaatmaatregelen-2e-editie/

https://www.waterketendelfland.nl/kennis/nad+webinars+en+lunchlezingen/2547175.aspx